User:Wattazoum

From Official Kodi Wiki
Jump to navigation Jump to search

wattazoum

wattazoum
Real Name : Oumar Aziz OUATTARA ( OuattAzOum => wattazoum )
Team-XBMC developer: XBMC for Linux deb packaging specialist Resz photo 059.jpg

Contact

Timezone: Europe/Paris
IRC username: wattazoum
XBMC e-mail alias: [email protected]
GMail account: [email protected]
XBMC Forum account: wattazoum
XBMC Wiki account: wattazoum
SourceForge account: wattazoum
LaunchPad.Net account: https://launchpad.net/~wattazoum
Website/blog: http://www.wattazoum.fr

Social Network Sites

Facebook: Oumar Aziz Ouattara
MySpace: ?
Orkut: ?